Rijkswaterstaat

RWS Accelerator

Bovon heeft het systeem enkele jaren geleden aangemeld bij RWS. RWS heeft Bovon een kans gegeven om het systeem aan te prijzen in een Bootcamp. Het doel was de naamsbekendheid te vergroten en de voordelen aan een groot publiek te tonen.

Tijdens de voorbereidingen zijn er enkele commissies benoemd, die het systeem op zowel technisch gebied, uitvoerbaarheid en CO2- vermindering hebben berekend. In dat kader zijn er twee werken, een HOV-onderdoorgang in Utrecht en een fietstunnel op ruwbouw begroot met zowel traditioneel als met de Bovon-methode. Het bleek dat er veel voordelen te behalen zijn. Opvallend is dat er vooral veel CO2-voordeel is te behalen in het grondwerk, dat aanzienlijk minder is bij de Bovon-methode. De voordelen zijn in de berekeningen, die in ons bezit zijn, weergegeven.

Er is een artikel verschenen op de internetpagina van Rijkswaterstaat, dat artikel vind je hier.