BOVON TGM Concept

BOVON TGM Concept

Het BOVON systeem is gebaseerd op een TunnelGraafMachine die voorzien is van grondfrezen. Binnen de machine worden L-vormige, prefab tunnel-elementen tot een rechthoekige buis geconstrueerd.

De Tunnelgraafmachine verplaatst zich met behulp van hydraulische cilinders die zich afzetten tegen de laatst aangebrachte tunnelelementen. Omkeerbaar toerental geregelde grondfrezen graven de grond af naar een met water gevulde drukkamer. Zandpompen voeren het afgegraven water-grond mengsel af. Per shift kunnen 8 complete elementen worden geplaatst, wat neerkomt op een productie van 12 tot 24 meter. De TGM wordt onder keur gebouwd waarbij veel aandacht is geschonken aan veilig bouwen.
Toepassingen van het TGM-concept zijn:

 • Leidingtunnels
 • Fietstunnels
 • Verkeerstunnels
 • Parkeergarages
 • Dijkverhogingen
 • Verdiepte wegen
 • Onderdoorgangen als alternatief voor aquaducten

De tunnels kunnen hierbij (vlak) onder het maaiveld of water liggen of er kan worden gewerkt volgens het ‘open sleuf principe’. Hierbij wordt een U-bak aangebracht die later gesloten kan worden met prefab dakplaten.

Voordelen TGM Concept

Onze werkwijze biedt u veel voordeel:

 • Korte bouwtijden door flexibele en snelle inzetbaarheid
 • De TGM is geschikt voor zowel de open sleuf als de gesloten methode (tunnel).
 • Tunnel is te combineren met een deels verdiept aangelegde weg met dezelfde TGM
 • De TGM is verticaal en horizontaal bestuurbaar.
 • De op- en afritten worden al meteen meegegraven volgens het vereiste hellingspercentage
 • De TGM-machine herbruikbaar voor meerdere tunnels
 • Robuuste, vormvaste en stabiele constructie door langsvoorspanning
 • Besparing op indirecte werkzaamheden zoals diepwanden, onderwaterbeton, trekpalen en bemaling
 • Aanzienlijke CO2 reductie ten opzichte traditionele bouw:
  • Bij aanleg 20.000 ton CO2 per km tunnel (ca 35%) door minder beton
  • Bij aanleg minder grondverzet door efficientere bouw (ook minder fijnstof en NOx)
  • Bij gebruik 10.000 ton per jaar per km tunnel door kortere en minder diepe op- en afritten
 • Geen beïnvloeding van grondwaterstand daar er geen grondwateronttrekking plaatsvindt
 • Minder omgevingshinder door werken onder het maaiveld
 • Geen bentoniet nodig voor graafkop om graaffront stabiel te houden
 • Beslag op grond voor een werkterrein is minimaal, dit kan op op- en afrit gerealiseerd worden.
 • Prefab elementen zijn volgens gangbare normen en binnen toegestane transportafmetingen leverbaar

BOVON TGM in de praktijk

Opbouwprincipe tunnel